Vòng tay ngọc trai thiết kế GDB045 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Vòng tay ngọc trai thiết kế GDB045

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 6.5-7.9mm
- Màu sắc: Vàng chanh, trắng

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 6.5-6.9mm
- Màu sắc: Trắng

 

 Vòng tay ngọc trai thiết kế GDB045
 Vòng tay ngọc trai thiết kế GDB045
 Vòng tay ngọc trai thiết kế GDB045
 Vòng tay ngọc trai thiết kế GDB045
product