Mặt dây chuyền ngọc trai kết hợp bạc 925

Hết hàng
 Mặt dây chuyền ngọc trai Southsea GFPS20  Mặt dây chuyền ngọc trai Southsea GFPS20
Hết hàng
 Mặt dây chuyền ngọc trai Southsea SFPSLO  Mặt dây chuyền ngọc trai Southsea SFPSLO
Hết hàng
 Mặt dây chuyền ngọc trai Tahiti SFPSLO  Mặt dây chuyền ngọc trai Tahiti SFPSLO
Hết hàng
 Mặt dây chuyền ngọc trai Maxima SFPSLO  Mặt dây chuyền ngọc trai Maxima SFPSLO