Chính sách đổi trả – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

- Điều kiện áp dụng chính sách đổi trả: Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị hư hỏng, biến dạng và khách còn giữ lại hóa đơn bảo hành.

- Trang sức ngọc trai kết hợp với vàng, đổi lỗ 30%, thu lại 50% trong vòng 03 tháng.

- Trang sức ngọc trai kết hợp với bạc, trai tai tượng hóa thạch đỏ, chuỗi ngọc trai (vòng tay, chuỗi cổ), đổi lỗ 30% trong vòng 03 tháng và không thu lại. Không đổi trả đối với sản phẩm trai tai tượng hóa thạch trắng.

- Không bảo hành và đổi trả đối với các sản phẩm: kẹp tóc, thời trang vỏ trai, đá.

page