• USA
  • VIETNAMESE

Công ty TNHH MTV Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc - Công ty Ngọc trai Ngọc Hiền là nông trại nuôi cấy ngọc trai duy nhất và lớn nhất tại Phú Quốc

Công ty TNHH MTV Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc
Công ty TNHH MTV Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc
Công ty TNHH MTV Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc
Công ty TNHH MTV Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc
Công ty TNHH MTV Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc
Công ty TNHH MTV Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc
Công ty TNHH MTV Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc

Chứng nhận Công Ty TNHH MTV Ngọc Trai Ngọc Hiền Phú Quốc

Công ty TNHH MTV Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc

Dịch vụ giao hàng Miễn phí giao hàng trên toàn quốc

Công ty TNHH MTV Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc

Dịch vụ đưa đón Hotline: 0933.221.221

VIDEO GIỚI THIỆU

Ký Sự _ KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi từ chúng tôi