Vòng tay ngọc trai Southsea 4A GB0754 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Vòng tay ngọc trai Southsea 4A GB0754

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Southsea 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 11.9mm
- Màu sắc: Vàng

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 12.0mm
- Màu sắc: Trắng

Sản phẩm liên quan

 Vòng tay ngọc trai Southsea 4A GB0754
 Vòng tay ngọc trai Southsea 4A GB0754
 Vòng tay ngọc trai Southsea 4A GB0754
 Vòng tay ngọc trai Southsea 4A GB0754
product