Vòng tay ngọc trai GBBSLO – Ngọc trai Ngọc Hiền

Vòng tay ngọc trai GBBSLO

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 11.9mm
- Màu sắc: Đen

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 12.1mm
- Màu sắc: Trắng

 Vòng tay ngọc trai GBBSLO
 Vòng tay ngọc trai GBBSLO
 Vòng tay ngọc trai GBBSLO
product