Vòng tay ngọc trai GBBSLO – Ngọc trai Ngọc Hiền

Vòng tay ngọc trai GBBSLO

Liên hệ

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc Trai Maxima 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.5mm
- Màu sắc: Trắng

 Vòng tay ngọc trai GBBSLO
 Vòng tay ngọc trai GBBSLO
product