Vòng tay ngọc trai GBB704 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Vòng tay ngọc trai GBB710

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 12.9mm
- Màu sắc: Trắng

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Southsea 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 12.5mm
- Màu sắc: Vàng

Thông số kiểu 3

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater

- Màu Sắc: Màu sắc trắng

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 18k

-Size ngọc: 13.4 mm

Sản phẩm liên quan

 Vòng tay ngọc trai GBB710
 Vòng tay ngọc trai GBB710
 Vòng tay ngọc trai GBB710
product