Vòng tay ngọc trai GBB709 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Vòng tay ngọc trai GBB709

Liên hệ

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc Trai Southsea 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 12.7mm
- Màu sắc: Vàng

 Vòng tay ngọc trai GBB709
product