Vòng tay ngọc trai GB0751 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Vòng tay ngọc trai GB0751

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater

- Màu Sắc: Màu sắc trắng

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 18k

Sản phẩm liên quan

 Vòng tay ngọc trai GB0751
 Vòng tay ngọc trai GB0751
product