Vòng tay ngọc trai Unisex FSB070 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Vòng tay ngọc trai Unisex FSB070

1,700,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Kiểu 1:
Loại ngọc: Ngọc trai Freshwater
Màu sắc ngọc: Màu trắng
Chất liệu đính kèm: Bạc 925

Kiểu 2:
Loại ngọc: Ngọc trai Freshwater
Màu sắc ngọc: Màu trắng
Chất liệu đính kèm: Bạc 925

Kiểu 3:
Loại ngọc: Ngọc trai Freshwater
Màu sắc ngọc: Màu trắng
Chất liệu đính kèm: Bạc 925

Sản phẩm liên quan

 Vòng tay ngọc trai Unisex FSB070
 Vòng tay ngọc trai Unisex FSB070
 Vòng tay ngọc trai Unisex FSB070
product