Vòng tay ngọc trai - FB0010 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Vòng tay ngọc trai - FB0010

1,600,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Ngọc trai Freshwater
- Màu sắc ngọc: Màu trắng
- Chất liệu đính kèm: Da Kangaroo, hợp kim

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Ngọc trai Baroque
- Màu sắc ngọc: Màu trắng
- Kích thước ngọc: 11.7mm
- Chất liệu đính kèm: Da Kangaroo, hợp kim

Thông số kiểu 3:

- Loại ngọc: Ngọc trai Tahiti
- Màu sắc ngọc: Màu đen
- Kích thước ngọc: 11.6mm
- Chất liệu đính kèm: Da Kangaroo, hợp kim

Thông số kiểu 4:

- Loại ngọc: Ngọc trai Tahiti
- Màu sắc ngọc: Màu đen
- Kích thước ngọc: 11.3mm
- Chất liệu đính kèm: Da Kangaroo, hợp kim

 Vòng tay ngọc trai - FB0010
 Vòng tay ngọc trai - FB0010
 Vòng tay ngọc trai - FB0010
 Vòng tay ngọc trai - FB0010
product