Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR022 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR022

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Kiểu 1:

- Loại ngọc: Southsea, Tahiti, Maxima 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 9.7-12.1mm
- Màu sắc: Trắng, vàng, đen

Kiểu 2:

- Loại ngọc: Akoya, Maxima,Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 8.3-11.2mm
- Màu sắc: Trắng, đen

Kiểu 3:

- Loại ngọc: Akoya, Tahiti, Southsea

- Chất liệu đính kèm: Vàng 18K

- Size: 8.4-11.7mm

- Màu sắc: Trắng, vàng, đen

Sản phẩm liên quan

 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR022
 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR022
 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR022
 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR022
 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR022
product