Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR021 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR021

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Maxima 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 13.3mm
- Màu sắc: Trắng

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 4.8-5.6mm
- Màu sắc: Trắng

Sản phẩm liên quan

 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR021
 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR021
 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR021
product