Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR020 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR020

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 4.1-6.0mm
- Màu sắc: Trắng

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Maxima 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 14.4mm
- Màu sắc: Trắng

Sản phẩm liên quan

 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR020
 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR020
 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR020
product