Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR002 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR002

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Kiểu 1:

- Loại ngọc: Maxima 4A 

- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k 

- Size: 11.8mm 

- Màu sắc: Trắng

 

Kiểu 2:

- Loại ngọc: Southsea 4A 

- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k

- Size: 13.1mm 

- Màu sắc: Vàng

 

Kiểu 3

- Loại ngọc: Maxima 4A 

- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k 

- Size: 9.8mm 

- Màu sắc: Trắng

 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR002
 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR002
 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR002
 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR002
 Nhẫn ngọc trai thiết kế GDR002
product