Nhẫn ngọc trai GRO541 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai GR0541

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater

- Màu Sắc: Trắng

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng, Đá Cz

-Kích thước: 7.3mm

 Nhẫn ngọc trai GR0541
 Nhẫn ngọc trai GR0541
product