Nhẫn ngọc trai GRO539 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai GR0539

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater

- Màu Sắc: Trắng

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng

-Kích thước: 8.8 mm

Sản phẩm liên quan

 Nhẫn ngọc trai GR0539
 Nhẫn ngọc trai GR0539
product