Nhẫn ngọc trai _ GRO527 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai GR0527

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater

- Màu Sắc: Trắng

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 18k

-Kích thước: 6.3mm

 Nhẫn ngọc trai GR0527
product