Nhẫn ngọc trai GRO571 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai GR0571

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.2mm
- Màu sắc: Trắng

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.1mm
- Màu sắc: Trắng

 

 Nhẫn ngọc trai GR0571
 Nhẫn ngọc trai GR0571
product