Nhẫn ngọc trai GRO563 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai GR0563

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.9mm
- Màu sắc: Đen

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.9mm
- Màu sắc: Tím

Thông số kiểu 3:

- Loại ngọc: Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.9mm
- Màu sắc: Đen

Thông số kiểu 4:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.7mm
- Màu sắc: Cam

Sản phẩm liên quan

 Nhẫn ngọc trai GR0563
 Nhẫn ngọc trai GR0563
 Nhẫn ngọc trai GR0563
 Nhẫn ngọc trai GR0563
product