Nhẫn ngọc trai GRO561 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai GR0561

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 9.3mm
- Màu sắc: Cam

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 9.1mm
- Màu sắc: Đen

Thông số kiểu 3:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 9.0mm
- Màu sắc: Trắng

Thông số kiểu 4:

- Loại ngọc: Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 9.0mm
- Màu sắc: Đen

 Nhẫn ngọc trai GR0561
 Nhẫn ngọc trai GR0561
 Nhẫn ngọc trai GR0561
 Nhẫn ngọc trai GR0561
product