Nhẫn ngọc trai GRO545 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai GR0545

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater

- Màu Sắc: Trắng

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 18k

-Kích thước: 6.7 mm

 Nhẫn ngọc trai GR0545
product