Nhẫn Ngọc Trai _ GR0501 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn Ngọc Trai _ GR0501

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Nước Ngọt

- Màu sSc: Hồng

- Kích Thước: 9.3 mm

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 18K, Đá cz

Sản phẩm liên quan

 Nhẫn Ngọc Trai _ GR0501
product