Nhẫn Ngọc Trai _ GR0S12 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn Ngọc Trai _ GR0S12

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Nước Ngọt

- Màu Sắc: Trắng

- Kích Thước: 9.1 mm

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng Trắng 18K

 Nhẫn Ngọc Trai _ GR0S12
product