Nhẫn ngọc trai GDR024 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai GDR024

Liên hệ

Mô tả

- Loại ngọc: Southsea 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 13.7mm
- Màu sắc: Vàng

 Nhẫn ngọc trai GDR024
 Nhẫn ngọc trai GDR024
product