Nhẫn ngọc trai chạm khắc GR0533 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhẫn ngọc trai chạm khắc GR0533

Liên hệ

Mô tả

- Loại ngọc: Southsea 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.1mm
- Màu sắc: Vàng

 Nhẫn ngọc trai chạm khắc GR0533
product