Kiềng ngọc trai thiết kế GDC094 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Kiềng ngọc trai thiết kế GDC094

Liên hệ

Mô tả

- Loại ngọc: Maxima, Tahiti 4A
- Size: 10.0 - 14.5 mm
- Màu sắc: Trắng, vàng, đen

Sản phẩm liên quan

 Kiềng ngọc trai thiết kế GDC094
product