Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC094 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC094

319,500,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Maxima, Tahiti 4A
- Size: 10.0 - 14.5 mm
- Màu sắc: Trắng, vàng, đen
 Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC094
product