Dây chuyền ngọc trai SFC014 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Nhân bản từ Dây chuyền ngọc trai SFC014

1,650,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater

- Màu Sắc: Hồng, trắng

- Chất Liệu Đính Kèm: Bạc

 

Sản phẩm liên quan

 Nhân bản từ Dây chuyền ngọc trai SFC014
 Nhân bản từ Dây chuyền ngọc trai SFC014
product