Dây chuyền ngọc trai thiết kế GPC000 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Dây chuyền ngọc trai thiết kế GPC000

38,200,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai Maxima, Akoya 4A
- Màu sắc ngọc: Màu trắng
- Kích thước ngọc: 7.6 - 9.8 mm
- Chất liệu đình kèm: Vàng 18k
 Dây chuyền ngọc trai thiết kế GPC000
product