Bông tai ngọc trai thiết kế G0E074 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai thiết kế G0E074

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.7mm
- Màu sắc: Trắng
Thông số kiểu 2:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.8mm
- Màu sắc: Trắng

Sản phẩm liên quan

 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E074
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E074
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E074
product