Bông tai ngọc trai GCE242 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai GCE242

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.5mm
- Màu sắc: Cam

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.6mm
- Màu sắc: Đen

Thông số kiểu 3:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.5mm
- Màu sắc: Trắng

 Bông tai ngọc trai GCE242
 Bông tai ngọc trai GCE242
 Bông tai ngọc trai GCE242
product