Ngọc Trai Maxima _ SP0005 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Ngọc Trai Maxima _ SP0005

205,000,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Maxima

- Màu Sắc: Trắng Satin

- Kích Thước: 18.6 mm

 

 

 Ngọc Trai Maxima _ SP0005
product