Ngọc Trai Maxima _ SP0002 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Ngọc Trai Maxima _ SP0002

38,500,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Maxima

- Màu Sắc: Trắng satin

- Kích Thước: 12.92 mm

 

 

 Ngọc Trai Maxima _ SP0002
product