Ngọc Trai Southsea _ SP0002 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Ngọc Trai Southsea _ SP0002

38,500,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Southsea

- Màu Sắc: Trắng satin

- Kích Thước: 12.92 mm

 

 

Sản phẩm liên quan

 Ngọc Trai Akoya _ SP0001  Ngọc Trai Akoya _ SP0001
 Ngọc Trai Akoya _ SP0006  Ngọc Trai Akoya _ SP0006
 Ngọc Trai Akoya _ SP0007  Ngọc Trai Akoya _ SP0007
 Ngọc Trai Akoya _ SP0008  Ngọc Trai Akoya _ SP0008
 Ngọc Trai Akoya _ SP0047  Ngọc Trai Akoya _ SP0047
 Ngọc Trai Southsea _ SP0002