Lắc tay ngọc trai thiết kế GDB008 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Lắc tay ngọc trai thiết kế GDB008

Liên hệ

Mô tả

Loại ngọc: Maxima 4A và Tahiti 4A
Màu sắc ngọc: Màu vàng, trắng
Kích thước ngọc: 9.2 - 11mm
Chất liệu đính kèm: Vàng 18k

 

Sản phẩm liên quan

 Lắc tay ngọc trai thiết kế GDB008
product