Lắc tay ngọc trai GB0753 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Lắc tay ngọc trai GBO753

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater

- Màu Sắc: Màu sắc trắng

- Chất Liệu Đính Kèm: 18k

-Size ngọc: 8.1 mm

Sản phẩm liên quan

 Lắc tay ngọc trai GBO753
 Lắc tay ngọc trai GBO753
product