Lắc Tay Ngọc Trai _ GB0022 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Lắc Tay Ngọc Trai _ GB0022

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Akoya

- Màu Sắc: Trắng

- Kích Thước: 8.2 mm - 8.4 mm

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 18K

 

Sản phẩm liên quan

 Lắc Tay Ngọc Trai _ GB0022
product