Lắc Tay Ngọc Trai _ GB0098 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Lắc Tay Ngọc Trai _ GB0027

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Southsea

- Màu Sắc: Vàng Chanh

- Kích Thước: 9.1 mm

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 18K

 

Sản phẩm liên quan

 Lắc Tay Ngọc Trai _ GB0027
product