Lắc Tay Ngọc Trai _ GB0097 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Lắc Tay Ngọc Trai _ GB0097

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai South Sea

- Màu Sắc: Vàng Chanh

- Kích Thước: 10.6 mm - 11 mm

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 18K

 

Sản phẩm liên quan

 Lắc Tay Ngọc Trai _ GB0097
product