Kiềng ngọc trai thiết kế GDC076 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Kiềng ngọc trai thiết kế GDC076

186,300,000₫

Mô tả

Loại ngọc: Ngọc trai Southsea 4A
Màu sắc ngọc: Màu vàng
Kích thước ngọc: 10.2 - 11.7mm
Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
 Kiềng ngọc trai thiết kế GDC076
product