Kiềng ngọc trai thiết kế GDC147 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Kiềng ngọc trai thiết kế GDC147

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số Kiểu 1:
- Loại ngọc: Tahiti, Maxima, Southsea 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 8.5-10.4mm
- Màu sắc: Vàng, trắng, đen
Thông số kiểu 2:
- Loại ngọc: Tahiti, Maxima 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.1-13.3mm
- Màu sắc: Đen, Trắng
Thông số Kiểu 3:
- Loại ngọc: Southsea 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 8.7-12.9mm
- Màu sắc: Vàng
Thông số kiểu 4:
- Loại ngọc: Maxima 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.3-11.9mm
- Màu sắc: Trắng

Sản phẩm liên quan

 Kiềng ngọc trai thiết kế GDC147
 Kiềng ngọc trai thiết kế GDC147
 Kiềng ngọc trai thiết kế GDC147
 Kiềng ngọc trai thiết kế GDC147
product