Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC097 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC097

278,000,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Southsea, Maxima, Tahiti, Platium 4A
- Size: 10.0 - 12.5 mm
- Màu sắc: Trắng, vàng, đen
 Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC097
product