Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC025 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC025

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:
- Loại ngọc: Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 13.1mm
- Màu sắc: Đen
Thông số kiểu 2:
- Loại ngọc: Southsea 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 14.2mm
- Màu sắc: Vàng
 Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC025
 Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC025
product