Dây chuyền ngọc trai SFC054 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Dây chuyền ngọc trai SFC054

1,650,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater

- Màu Sắc: Trắng

- Chất Liệu Đính Kèm: Bạc

 

Sản phẩm liên quan

 Dây chuyền ngọc trai SFC054
product