Dây chuyền ngọc trai SFC010 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Dây chuyền ngọc trai SFC010

1,650,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater

- Màu Sắc: Hồng, trắng

- Chất Liệu Đính Kèm: Bạc

 

 Dây chuyền ngọc trai SFC010
 Dây chuyền ngọc trai SFC010
product