Dây Chuyền Ngọc Trai _ GC0140 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Dây Chuyền Ngọc Trai _ GC0140

13,500,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Nước Ngọt

- Màu Sắc: Hồng Cam

- Kích Thước: 11.5 mm

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 18K

 

Sản phẩm liên quan

 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0012  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0012
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0014  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0014
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0023  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0023
Hết hàng
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0093  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0093
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0111  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0111
 Dây Chuyền Ngọc Trai _ GC0140