Dây Chuyền Ngọc Trai _ GPC001 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Dây Chuyền Ngọc Trai _ GPC001

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai SouthSea

- Màu Sắc: Vàng

- Kích Thước: 9 mm

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 18K

 

 Dây Chuyền Ngọc Trai _ GPC001
product