Dây chuyền ngọc trai thời trang FC0012 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Dây chuyền ngọc trai thời trang FC0012

2,100,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Kiểu 1:
Loại ngọc: Ngọc trai Baroque
Màu sắc ngọc: Màu trắng

Kiểu 2:
Loại ngọc: Ngọc trai Maxima
Màu sắc ngọc: Màu trắng

Kiểu 3:
Loại ngọc: Ngọc trai Freshwater
Màu sắc ngọc: Màu tím

 

Sản phẩm liên quan

 Dây chuyền ngọc trai thời trang FC0012
 Dây chuyền ngọc trai thời trang FC0012
 Dây chuyền ngọc trai thời trang FC0012
 Dây chuyền ngọc trai thời trang FC0012
product