Chuỗi cổ ngọc trai Tahiti NSSP03, 29 viên size 13.8 - 15.2mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Tahiti NSSP03, 29 viên size 13.8 - 15.2mm

1,282,800,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai Tahiti

- Màu sắc ngọc: Đen

- Kích thước ngọc: 13.8 - 15.2mm

 

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Tahiti NSSP03, 29 viên size 13.8 - 15.2mm
product