Chuỗi cổ ngọc trai Tahiti NSSP03, 27 viên size 14.9 - 17.7mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Tahiti 3A NSSP03, 27 viên size 14.9 - 17.7mm

210,500,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai Tahiti

- Màu sắc ngọc: Đen

- Kích thước ngọc: 15.1 - 16.7mm

 

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Tahiti 3A NSSP03, 27 viên size 14.9 - 17.7mm
product